header

 

Waarom heeft Werkgroep Isis vzw uw lidmaatschap nodig?

Werkgroep Isis vzw is een ledenvereniging en dient meer dan 600 leden te hebben, om te kunnen blijven rekenen op werkingsmiddelen van het departement Omgeving.

Met deze werkingsmiddelen en dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers/gidsen organiseren we jaarlijks rond de 300 natuureducatieve activiteiten in Noord-Limburg.

S
tudies tonen aan: hoe jonger kinderen positief in contact komen met natuur, hoe groter de kans dat er bij hen een zaadje wordt geplant om interesse te krijgen in natuur.
Dit is meer dan ooit nodig. Hoeveel kinderen spelen er nog echt in natuur? Veel te weinig.

Uw bijdrage helpt concreet om onze natuureducatie te continueren; en in een groter plaatje om de toekomstige generaties meer respect en liefde voor natuur bij te brengen.

Hoe kunt u lid worden? 

U kunt kiezen tussen het individuele lidmaatschap à 5 euro/jaar.
Of voor het gezinslidmaatschap à 7 euro/jaar; zo helpt u ons dubbel om aan de vereiste ledenaantallen te komen.

U kunt bij uw overschrijving uw mailadressen opgeven wanneer u per mail een uitnodiging wilt krijgen voor onze ledenactiviteiten.
Zo wordt u tijdig herinnert aan de volgende activiteit. Uw mailadressen worden alleen
hiertoe gebruikt.

  • U stort het lidgeld op ons rekeningnummer met vermelding van 'lidgeld + uw adres (+ mailadres facultatief)
    IBAN-rekeningnummer: BE40 4542 0739 5163, BIC-code: KREDBEBB

Voordelen voor leden van Werkgroep Isis vzw in 2023

  1. Alle leden ontvangen 2 keer per jaar ons tijdschrift “Natuur & Milieu” met info over de werking van onze vereniging.   
    Met de agenda van de activiteiten voor de komende maanden.

  2. De meeste gezinsactiviteiten zijn GRATIS voor onze leden.
  3. Korting op activiteiten voor volwassenen.

ledentijdschrift_maart_2022_cover.png