Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Medewerkers

Administratief medewerkster

 • Briefwisseling secretariaat
 • Boekhouding
 • Personeelsadministratie
 • Verzekeringen
 • Subsidiedossiers
 • Statuten
 • Jaarverslag
 • Ledenbestand
 • Fiscaal attesten
 • Opmaak tijdschrift Natuur & Milieu
 • Bibliotheek
 • Kantoormateriaal

Educatief medewerker

 • Organisatie educatieve activiteiten
 • Administratie educatieve activiteiten
 • Tweejarenprogramma educatie
 • Ontwikkeling en uitwerking nieuw educatief aanbod
 • Initiëren en coördinatie van projecten
 • Onderhouden en uitbreiden van het documentatiecentrum
 • Onderhouden en uitbreiden van de uitleendienst
 • Opzet en coördinatie gidsenwerking
 • Website
 • Netwerking
 • Onderhoud van perscontacten